Milyen hatása van a közeg sűrűségének és viszkozitásának a szivattyú teljesítményére?

Ha az ettől való eltérés nincs jelezve, akkor a Grundfos dokumentációban található jelleggörbék a 20 °C-os víz (fajsúly = 1 és viszkozitás = 1) sűrűségén és viszkozitásán alapulnak. A szivattyú teljesítményét módosítani kell, ha a szivattyúzott közeg sűrűsége és viszkozitása eltér a 20 °C-os víz (fajsúly = 1 és viszkozitás = 1) sűrűségétől és viszkozitásától. A szivattyúra vonatkozó számításokhoz a kérdéses közeg konfigurálható és felhasználható a Grundfos Product Center méretező programjában.