Mi a szállítómagasság meghatározása?

A dinamikus teljes szállítómagasságot másként "szállítómagasság" vagy egyszerűen "teljes szállítómagasság" néven is nevezik. A műszaki szakirodalomban a teljes szállítómagasság definíciója az a munka, amelyet a szivattyúnak kell elvégeznie a közeg szivattyúzásához egy megadott súlyegységre vonatkoztatva. Még egyszerűbben kifejezve, a szállítómagasság egyenlő a nyomócsonkon mért nyomás mínusz a szívócsonkon megjelenő hozzáfolyási nyomás. A szállítómagasság egysége általában m. Általában, a szállítómagasságot a szállítási teljesítménnyel együtt ábrázoljuk a QH jelleggörbén.