Hogyan kell beállítanom a motorvédelmet?

Egy búvárszivattyú motorvédelmének beállítása

A motorvédő kapcsolóba beépített túláramkioldónak kevesebb, mint 10 másodpercen belül működésbe kell lépnie hidegindításkor a teljesítményadat táblába bélyegzett maximális motoráram ötszörösénél.

A búvármotor lehető legjobb védelme érdekében, a motorvédő kapcsolót az alábbi útmutatásoknak megfelelően kell beállítani:

1. Állítsa be a túláramkioldót a bélyegzett, maximális motoráramra.

2. Hagyja járni a szivattyút fél órán keresztül normál teljesítményen.

3. Állítsa be a túláramkioldót folyamatosan alacsonyabbra, amíg el nem éri a kioldási pontot.

4. A beállítás után állítsa be a túláram kioldót 5%-kal ennél a kioldási pontnál nagyobbra.

Figyelem

Ha a motorvédő kapcsoló jelleggörbéje nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a motor garanciája érvénytelen. A túláram kioldó maximális beállítási értéke nem haladhatja meg a teljesítményadat táblába bélyegzett maximális motoráramot. Csillag-delta indítású motorok esetében az alábbiak szerint járjon el a motorvédő kapcsoló beállításánál, de ne feledje, hogy a védőkapcsoló beállítása nem haladhatja meg a következő értéket:

Védőkapcsoló beállítás = bélyegzett max. áram x 0.58

A maximális megengedett indítási idő csillag-delta indítók illetve autotranszformátoros motorkapcsolók esetében 2 másodperc.

A motorvédelemre a Grundfos különféle eszközöket kínál, ilyen például az MP204 modul, erről bővebben lásd a Product Center oldalakat.