Személyiségi jogok

A Grundfos digitális megoldások használati feltételei

Használati feltételek

Szolgáltatások leírása

Amikor a Grundfos digitális megoldásait („Digital Solutions“) használja, akkor a Grundfos által nyújtott információkat és szolgáltatásokat érheti el.

A Digital Solutions tartalmazza a Grundfor weboldalt, amelyről bizonyos szolgáltatásokat vehet igénybe, például önkiszolgáló megoldásokat, kapcsolattartó űrlapokat, prémium tartalmak iránti igényléseket, feliratkozhat hírlevélre, stb., továbbá bizonyos Grundfos alkalmazásokat, amelyek felhasználói fiók létrehozása nélkül is elérhetők, például a Grundfos GO Apps és a Grundfos Product Center. Egyes alkalmazásokhoz kiegészítő EULA is járulhat, és felhasználói fiók létrehozásával az alkalmazások további moduljaihoz férhet hozzá.

A feltételek elfogadása

A Digital Solutions és a Grundfos által Önnek adott szolgáltatásokra, beleértve minden frissítést, fejlesztést, új jellemzőt, stb., az alábbi Használati feltételek („TOU“) vonatkoznak. A Grundfos fenntartja magának a jogot, hogy a TOU-t bármikor módosíthassa, minden külön értesítés nélkül. A TOU legfrissebb változatát megtekintheti, ha a „Jogi kérdések“ hipertext hivatkozásra kattint, amely a weboldalak alján található. A Digital Solutions elérésével vagy a weboldal bármilyen módon történő használatával Ön vállalja a jelen TOU-ban megfogalmazott kötelezettségeket.

Felelősségkizáró nyilatkozat

A Grundfos a Digital Solutions alkalmazást szolgáltatásként, kizárólag információs célból nyújtja. Ezeknek az információknak a továbbítása nem hoz létre semmilyen jogviszonyt a Grundfos-szal. Ne cselekedjen a Digital Solutions alkalmazáson keresztül adott információk alapján anélkül, hogy személyes segítséget ne kérne a Grundfostól. Bár minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy a szoftver és a Digital Solutions-ban nyújtott egyéb szolgáltatások a lehető legpontosabbak legyenek, ennek ellenére a Digital Solutions tartalmazhat hibákat és hiányokat, amelyekért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A Digital Solutions anyagát és tartalmát úgy adjuk "ahogy van", bármilyen garancia nélkül.

Sem a Grundfos sem annak társult vállalatai nem felelősek a Digital Solutions használatából vagy a Digital Solutions elemeinek letöltéséből vagy az abban való használatból eredő semmilyen hardver, szoftver vagy fájl elvesztéséért. Ennélfogva, a Grundfos nem garantálja, hogy a Digital Solutions vagy a Digital Solutions által nyújtott szolgáltatások, sem a Grundfos által, sem a Grundfos nevében (az ingyenes szoftverletöltéseket is beleértve) megfelelnek az Ön igényeinek, illetve megszakításmentesek, időszerűen, biztonságosak vagy hibamentesek lesznek, vagy a Digital Solutions vagy a Grundfos által használt szerverek vírus és programhiba mentesek, teljesen működőképesek vagy pontosak lesznek. A Grundfos törekszik arra, hogy fenntartsa a Digital Solutions szolgáltatást és annak működését, de a Grundfos nem felelős semmilyen hiányosságért, amely a Digital Solutions szolgáltatásban, vagy a Digital Solutions működésében előfordulhat.

A Grundfos megadhat más weboldalakra mutató hivatkozásokat, vagy elérhetővé teheti harmadik fél alkalmazásait. Az ilyen harmadik fél által működtetett oldalakat illetve alkalmazásokat Ön csak saját kockázatára használhatja.

A vonatkozó törvények esetleg nem engedélyezik bizonyos garanciák kizárását, illetve az esetleges vagy következményes károkra vonatkozó felelősség korlátozását vagy kizárását. Ennek megfelelően előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak. Azonban, sem a Grundfosnak, sem annak egyik társult vállalatának teljes felelőssége sem terjedhet túl azon az összegen, ha van ilyen, amelyet Ön fizetett a Digital Solutions használatáért.

Törvénytelen vagy tiltott használat

A Digital Solutions használatának egyik feltétele, hogy Ön nem használja a Digital Solutions szolgáltatástolyan szándékkal, amely törvényellenes, vagy amelyet ez a TOU tilt. Tilos a Digital Solutions használata minden olyan módon, amely károsíthatná, működésképtelenné tehetné, vagy túlterhelhetné valamelyik Grundfos szervert, vagy bármelyik hálózatot, amely valamelyik Grundfos szerverhez van csatlakoztatva, illetve olyan módon, amely zavarhat más felet a Digital Solutions használatában. Tilos megkísérelnie az engedély nélküli hozzáférést a Digital Solutions-hoz, más felhasználói fiókokhoz, vagy bármely Grundfos szerverhez, hackeléssel vagy bármely más módon. Semmilyen módon nem kaphat és nem is próbálhat megkapni semmilyen olyan anyagot vagy információt, amelyet nem szándékosan tettek közzé a Digital Solutions szolgáltatáson keresztül.

Tudatosan nem juttathat be vírusokat, trójai és más internetes kórokozókat, ami kártékony vagy technológiai szempontból ártalmas.

Szellemi tulajdon

A Digital Solutions szolgáltatást és az azt alkotó minden egyes elemet – kifejezetten beleértve a Digital Solutions grafikus okiratát, adatait, szoftverét, szövegeit, logóit – a szellemi alkotások joga védi, azaz különösen a szerzői jogok, illetve a védjegytörvény.

A Digital Solutions szolgáltatás és az azt alkotó minden egyes elem kizárólagos
tulajdonosa a Grundfos Holding A/S.

A Grundfos Holding A/S korlátozott, nem kizárólagos használati jogot ad Önnek a
Digital Solutions használatára, minden egyes Digital Solution-ra megadottak szerint.

A Digital Solutions vagy annak egyik elemének bármilyen más felhasználása jogsértés jelent, ha azt kifejezetten a Grundfos Holding A/S írásban korábban nem engedélyezte.

Kártérítés

Tudomásul veszi, hogy a Grundfossal és annak leányvállalataival szemben kártérítési
felelősséggel tartozik, és felelősséget vállal minden olyan követelésért, veszteségért és költségért (beleértve az ésszerű ügyvédi munkadíjakat és kiadásokat), mely a jelen Használati feltételek megszegéséből, vagy a Grundfos felhasználói fiókjának visszaélés-szerű használatából ered.

Jogviták

Az Alkalmazások használatából vagy a TOU értelmezéséből eredő bármilyen vitát
Dánia törvényei szabályoznak, kivéve a jogszabályokkal való ütközéseket. A jelen EULA-ból eredő vagy vele kapcsolatban felmerülő minden vitában kizárólagosan a dániai Koppenhága Városi Bíróság illetékes.

Amennyiben az ezekre a feltételekre alkalmazható jogszabályok a későbbi értelmezések vagy módosítások következtében egy vagy több rendelkezést érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná tesznek, az nem eredményezi az adott feltételek egészének érvénytelenségét.

Vegyes rendelkezések

A Grundfos fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, indoklás és értesítés nélkül
módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a Digital Solutions működését. A
Grundfos fenntartja magának azt a jogot is, hogy bármikor, indoklás és értesítés
nélkül megszüntesse az Ön által vagy az Ön Hozzáférés-kezelője által vagy az Ön
által Feljogosított Felhasználók által való hozzáférést a Digital Solutions
alkalmazáshoz és annak használatához. A fent említettek általános érvényességét
nem korlátozva, a Grundfos bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti az Ön
hozzáférését a Digital Solutions szolgáltatáshoz, ha Ön bármilyen módon
megsérti a TOU feltételeit.

A TOU képezi a teljes megállapodást Ön mint felhasználó és a Grundfos között,
hatálytalanítva minden korábbi megállapodást.

Ha a Grundfos nem léptet életbe valamilyen különleges intézkedést, a Grundfos nem mond le arról a jogáról, hogy ezt később megtegye. Ha a bíróság úgy találja, hogy valamelyik feltétel Önre kifejezetten nem vonatkozik, a többi feltétel még érvényes marad. A Grundfos egyedüli belátása szerint átruházhatja ezt a megállapodást a Grundfos Csoport bármelyik jogi személyére.

 

Adatvédelmi szabályzat

A Digital Solutions szolgáltatás nyújtásához a Grundfos személyi adatokat gyűjt Önről. Amikor használja a Grundfos Digital Solutions szolgáltatást, akkor megengedi, hogy a Grundfos feldolgozza az Ön személyi adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően.

Mi a Grundfosnál elismerjük, hogy Ön szeretné megtartani az online megadott személyi adatainak titkosságát, és tudatában vagyunk annak, hogy kötelességünk megfelelő védelmet és felelős feldolgozást biztosítani minden személyi adatnak, amely beérkezik hozzánk.

Ha úgy érzi, hogy nem tudja elfogadni ezt az adatvédelmi szabályzatot, akkor azt
tanácsoljuk, hogy ne használja a Grundfos Digital Solutions szolgáltatását.

Milyen adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel és milyen célból?

Általában hozzáférhet a Digital Solutions szolgáltatásaihoz anélkül, hogy tudnánk, ki Ön, és anélkül, hogy bármilyen személyi adatot megadna önmagáról.

Azonban a Grundfosnak időnként meg kell kérdeznie és regisztrálnia kell olyan, Önre vonatkozó, személyes azonosításra alkalmas adatokat, mint az Ön neve, vállalata, e-mai címe, telefonszáma, és postacíme („Személyi Adatok“), hogy híreket vagy más szolgáltatásokat küldhessünk Önnek.

A Grundfos az Ön által kért szolgáltatások nyújtása során akkor regisztrálja és dolgozza fel személyi adatait, mikor:

  • bizonyos önkiszolgáló szolgáltatásokat és kapcsolattartó űrlapokat vesz igénybe,
  • kérdéssel fordul hozzánk, vagy visszajelzést ad,
  • feliratkozik a hírlevélre, vagy
  • megad valamilyen személyi adatot a weboldalunkon vagy az alkalmazásokon keresztül.

A Grundfos csak olyan személyi adatokat regisztrál, amelyek szükségesek az Ön által kért szolgáltatás ellátásához (pl, az e-mail címe vagy privát postacíme).

Továbbá, a Grundfos adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Digital Solutions szolgáltatást, többek között az Ön IP címét, hír- és ismeretszerzési valamint
elemzési célokra, azért, hogy teljes felhasználói képet alakíthasson ki, és jobban megismerje vásárlóinak igényeit és viselkedését. A megszerzett ismereteket arra használjuk fel, hogy még inkább személyre szabhassuk a felhasználói élményeket.

A Grundfos nem tárol információkat a fizetési módokra vonatkozóan, például hitelkártyaszámokat, bankszámlaszámokat vagy hasonlókat.

Ki az adatkezelő és kinek adunk meg személyi adatokat (adatfeldolgozók)?

A Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark az adatkezelő és az összegyűjtött információk adatbiztonságának felelőse.

A Digital Solutions szolgáltatásba az áruk vagy szolgáltatások megrendelésekor beírt személyi adatait megismerhetik továbbá:

  • a Grundfos Csoporthoz tartozó vállalatok
  • gondosan megválasztott harmadig felek, akikre rábízzuk az Ön személyi adatait, beleérve, de nem kizárólagosan a következőket:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Denmark

- Google
Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, USA

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

Más, feljogosított harmadik feleknek is lehet hozzáférésük, vagy tárolhatnak személyi adatokat ha a helyi törvények ezt előírják. A Grundfos korlátozza az ilyen harmadik fél hozzáférését a személyi adatokhoz, és azok felhasználását.

Hogyan tároljuk az Ön személyi adatait?

Az Ön személyi adatait és adatfájljait tárolhatjuk és feldolgozhatjuk bármely olyan országban, ahol Grundfos létesítmények vannak, vagy ahol a Grundfos kapcsolatban van szolgáltatóval. A Grundfos Digital Solutions használatával, illetve a Grundfosnak megadott adataival Ön beleegyezik abba, hogy a lakóhelye szerinti országból információk kerüljenek ki másik országba, amelyben esetleg más adatvédelmi törvények érvényesek, mint az Ön országában, vagy abban az országban, ahol akkor tartózkodik, amikor adatokat ad meg a Grundfosnak.

Személyi adatokat csak addig tárolunk, amíg az a fent említett célokból
szükséges.

Hozzáférés az adatokhoz, reklamáció

Önnek joga van tudakozódni azokról az adatokról, amelyeket a Grundfos megjegyzett Önre vonatkozóan, kifogást is emelhet a rögzített adatok ellen, és személyi adatainak feldolgozása ellen. Ha az információk tévesek, hiányosak vagy nem a tárgyhoz tartozók, Önnek joga van az adatokat helyesbíttetni vagy töröltetni.

Továbbá joga van tiltakozni minden olyan profilkészítés ellen, amelyet a Grundfos végez. Panasszal fordulhat a dán adatvédelmi ügynökséghez is.

Ha szeretne bővebben tájékozódni vagy adatokat módosítani, akkor lépjen kapcsolatba a Grundfos Holding A/S vállalattal az alábbi kapcsolattartó űrlap kitöltésével.

Kapcsolat, kiegészítések és frissítések az adatvédelmi szabályzathoz

A Grundfos köteles bármikor megfelelni a személyi adatok védelmére vonatkozó jogi követelményeknek. Az adatvédelmi szabályzatunk legtetején mindig látható a szabályzat legutóbbi frissítésének dátuma.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése lenne az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, vagy az Ön személyi adatainak kezelésére vonatkozóan, akkor kérjük, hogy forduljon a Grundfos Holding A/S.