Adatvédelmi és használati irányelvek

A Grundfos digitális megoldások használatának feltételei

Használati feltételek

 

A szolgáltatások leírása

A Grundfos digitális megoldások („Digital Solutions”) használatakor hozzáférhet a Grundfos által nyújtott információkhoz és szolgáltatásokhoz.

A Digitális Megoldások a Grundfos weboldalból áll, amelyből meghatározott szolgáltatásokat érhet el, kapcsolatfelvételi űrlapokat, prémium tartalom igénylését stb., valamint olyan speciális Grundfos alkalmazásokat használhat, amelyekhez regisztrációs fiók létrehozása nélkül lehet hozzáférni, mint például a Grundfos GO Apps és Grundfos Product Center. Néhány alkalmazáshoz további EULA kell, és fiókot hozhat létre, hozzáférést biztosíthat az alkalmazások további moduljaihoz.

A feltételek elfogadása

A Grundfos által Önnek nyújtott digitális megoldások, beleértve a frissítéseket, fejlesztéseket, új funkciókat stb., a következő használati feltételeknek ("TOU") vonatkoznak. A Grundfos fenntartja a jogot, hogy bármikor frissítse a TOU-t, előzetes értesítés nélkül. A TOU legfrissebb verzióját a „Jogi kérdések” hipertext linkre kattintva tekinthetjük meg, amely a weboldalak alján található.A Digitális Megoldások elérésével vagy a weboldal bármilyen módon történő használatával Ön beleegyezik abba, hogy köti ezeket a TOU-kat.

Lemondás

A Grundfos a Digitális Megoldásokat csak szolgáltatásként és információs célokra nyújtja. Ezen információk továbbítása semmiféle kapcsolatot nem hoz létre a Grundfos-szal. Nem szabad a Digitális Megoldásokon keresztül nyújtott információkra reagálnia anélkül, hogy személyes segítséget kérne a Grundfos-tól. Bár megpróbáltuk az információkat, a szoftvert és a digitális megoldásokban szereplő szolgáltatásokat a lehető legpontosabban megőrizni, a digitális megoldások hibákat vagy mulasztásokat tartalmazhatnak, amelyekért minden felelősséget kizárunk. A Digitális Megoldások anyaga és tartalma "ahogy van" értendő, bármiféle garancia nélkül.

Sem a Grundfos, sem annak leányvállalatai nem felelnek a hardver, szoftver vagy fájlok elvesztéséért, amelyet a digitális megoldások vagy a digitális megoldásokból letöltött vagy felhasznált elemek felhasználása okozhat. Ezért a Grundfos nem vállal garanciát arra, hogy a digitális megoldások vagy a digitális megoldásokban nyújtott szolgáltatások, akár a Grundfos, akár a Grundfos nevében (ideértve az ingyenes szoftverletöltéseket is) megfelelnek az Ön igényeinek, vagy folyamatosan, időben, biztonságosan vagy hibák nélkül, vagy hogy a Digital Solutions vagy a Grundfos által használt szerverek nem tartalmaznak vírusokat vagy hibákat, vagy teljesen működőképesek vagy pontosak. A Grundfos arra törekszik, hogy fenntartsa a digitális megoldásokat és azok működését, de a Grundfos nem felelős és nem felelős a digitális megoldásokban vagy a digitális megoldások működésében esetlegesen felmerülő hibákért.

Sem a Grundfos, sem annak leányvállalatai nem felelnek a hardver, szoftver vagy fájlok elvesztéséért, amelyet a digitális megoldások vagy a digitális megoldásokból letöltött vagy felhasznált elemek felhasználása okozhat. Ezért a Grundfos nem vállal garanciát arra, hogy a digitális megoldások vagy a digitális megoldásokban nyújtott szolgáltatások, akár a Grundfos, akár a Grundfos nevében (ideértve az ingyenes szoftverletöltéseket is) megfelelnek az Ön igényeinek, vagy folyamatosan, időben, biztonságosan vagy hibák nélkül, vagy hogy a Digital Solutions vagy a Grundfos által használt szerverek nem tartalmaznak vírusokat vagy hibákat, vagy teljesen működőképesek vagy pontosak. A Grundfos arra törekszik, hogy fenntartsa a digitális megoldásokat és azok működését, de a Grundfos nem felelős és nem felelős a digitális megoldásokban vagy a digitális megoldások működésében esetlegesen felmerülő hibákért.

Jogtalan vagy tiltott felhasználás

A Digitális Megoldások használatának feltételeként a Digitális Megoldásokat nem szabad olyan célra felhasználni, amely törvénytelen vagy a jelen TOU tiltja. A digitális megoldásokat nem szabad olyan módon használni, amelyek megrongálhatják, letilthatják vagy túlterhelhetik a Grundfos-kiszolgálókat vagy a Grundfos-kiszolgálókhoz csatlakoztatott hálózatokat, vagy akadályozhatják a digitális megoldások más felek általi használatát. Nem szabad megkísérelni jogosulatlan hozzáférést megszerezni semmilyen digitális megoldáshoz, más fiókhoz vagy Grundfos szerveréhez, hackerezéssel vagy más módon. Nem szerezhet be semmiféle anyagot vagy információt, és nem próbálhatja megszerezni azokat olyan módon, amely nem szándékosan áll rendelkezésre a Digitális Megoldások révén.

Lehet, hogy nem tud arról, hogy vírusokat, trójai, férgeket vagy más kártékony vagy technológiai szempontból káros anyagokat juttat a rendszerbe.

Szellemi tulajdon

A digitális megoldásokat és az azokat alkotó elemeket, ideértve különösen a digitális megoldások grafikáját, adatait, szoftverét, szövegeit és logóit, a szellemi tulajdonjog, azaz különösen a szerzői és / vagy védjegyjog védi.


A digitális megoldások és az azokat alkotó elemek mindegyike kizárólag a Grundfos Holding A / S tulajdonában van.
A Grundfos Holding A / S korlátozott, nem kizárólagos licencet ad Önnek a digitális megoldások használatához, az egyes digitális megoldásokhoz meghatározottak szerint.


A digitális megoldások vagy azok valamely elemének bármilyen más felhasználása jogok megsértését jelenti, kivéve, ha azt a Grundfos Holding A / S előzetesen és kifejezetten írásban engedélyezte.

Kártalanítás

Ön elismerheti, megvédheti a Grundfos (beleértve annak leányvállalatait) felelősségét, követeléseit, veszteségeit és költségeit, ideértve az ésszerû ügyvédi díjakat és költségeket is, amelyek a jelen Használati feltételek megsértésével, vagy a Grundfos felhasználói fiók használatával vagy visszaélésszerű felhasználásával kapcsolatosak.

Jogi viták

Az Alkalmazások használatából vagy a TOU értelmezéséből adódó bármilyen vitát a dán törvények szabályozzák, kivéve annak kollíziós szabályait. A jelen EULA-val kapcsolatos vagy azzal összefüggésben felmerülő minden vita kizárólagos helyszíne a dán koppenhágai városi bíróság.


Ha az ezekre a feltételekre alkalmazandó törvényeket később úgy lehet értelmezni vagy megváltoztatni, hogy egy vagy több záradék érvénytelenné vagy érvénytelenné válik, akkor az nem jelenti a feltételek egészének érvénytelenségét.

Egyéb

A Grundfos fenntartja a jogot a digitális megoldások bármikor, indoklás vagy értesítés nélküli módosítására, felfüggesztésére vagy megszüntetésére. A Grundfos fenntartja a jogot arra is, hogy bármikor, ok nélkül vagy értesítés nélkül megszüntesse a digitális megoldásokhoz való hozzáférést és azok használatát Ön, a hozzáférési rendszergazda vagy bármelyik felhatalmazott felhasználó számára. A fentiek általános jellegének korlátozása nélkül a Grundfos bármikor felfüggesztheti vagy megszüntetheti a digitális megoldásokhoz való hozzáférését, ha megsérti a TOU-t.

A TOU alkotja a Grundfos és Ön, mint felhasználó közötti teljes megállapodást, és felváltja a korábbi megállapodásokat.

Ha a Grundfos nem hajt végre valamelyik rendelkezést, akkor a Grundfos nem felel meg késõbbi erre vonatkozó jogáról. Ha a bíróság úgy találja, hogy valamelyik kifejezés különösen Önre nem alkalmazható, akkor a fennmaradó feltételek életben maradnak. A Grundfos ezt a megállapodást saját belátása szerint átruházhatja a Grundfos Csoport bármely jogi személyére.

Adatvédelmi irányelvek

A digitális megoldások szállítása érdekében a Grundfos személyes adatokat gyűjt Önről. A Grundfos Digital Solutions használatakor tudomásul veszi, hogy a Grundfos a személyes adatait a jelen Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.
A Grundfos-nál felismertük, hogy érdemes megőrizni az interneten megadott személyes adatainak titkosságát, és tisztában vagyunk azzal, hogy kötelesek vagyunk minden védett személyes információ megfelelő védelmére és felelősségteljes feldolgozására.
Ha úgy érzi, hogy nem tudja elfogadni ezt az adatvédelmi irányelvet, javasoljuk, hogy ne használja a Grundfos digitális megoldásait.

Milyen adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel?

Amikor a Grundfos digitális szolgáltatásait használja, a Grundfos személyes adatokat gyűjthet Önről, például a nevét, cégét, e-mail címét, telefonszámát, címét és IP-címét, valamint naplózhatja a csevegési munkamenetet, amikor a chat fórumot használja („Személyes adatok”).

A Grundfos regisztrálja és feldolgozza a személyes adatokat a kért szolgáltatások nyújtása érdekében, ha Ön:

 • Önkiszolgáló felületeket használ, adatlapokat tölt ki.
 • Kérést, kérdést küld nekünk vagy visszajelzést küld.
 • Chat felületünket használja.
 • Bármilyen személyes adatot megad a weboldalon, az alkalmazásokban.

Ön szabadon dönthet úgy, hogy meg kívánja-e adni személyes adatait a Grundfos-nak. A Grundfos digitális megoldásainak felhasználása érdekében Ön azonban köteles a Személyes Adatokat megadni. Ha nem adja meg a Személyes adatokat, akkor nem fogja tudni használni a Grundfos digitális megoldásainak összes funkcióját.

Milyen célokra gyűjtjük és dolgozzuk fel a személyes adatokat?

A Grundfos az Ön személyes adatait felhasználja a kért szolgáltatások teljesítésére az Ön által igényelt digitális megoldások keretében, többek között azért, hogy kérésre párbeszédet kezdjen például az ajánlatokról stb.

Ezenkívül a Grundfos a Személyes Adatokat és a Digitális Megoldások felhasználási szokásait használja a lehető legjobb tanácsadáshoz, ismeretek és intelligencia összegyűjtésének és elemzésének céljaira, annak érdekében, hogy teljes vevői képet alkosson, és jobban megértse az igényeket és ügyfelek viselkedését. Ezt a tudást felhasználjuk testreszabottabb felhasználói élmények létrehozására. Végül, amikor a Grundfos csevegőfórumában kommunikálunk, a csevegési szekciót naplózza, és a csevegés másolatát menti annak biztosítása érdekében, hogy a csevegési funkció optimálisan működjön, és lehetővé tegye a Grundfos csevegőügynökök számára, hogy korábbi csevegéseket keressenek, annak érdekében, hogy jobban segítsen.

A Grundfos nem tárol információkat a fizetési módokról, például hitelkártya-számokról, bankszámlaszámokról vagy hasonlóról.

A személyes adatok gyűjtésének jogalapja

Személyes adatainak feldolgozása az Ön és a Grundfos közötti megértésen alapul, hogy Ön a Grundfos egyik vagy több Digitális Megoldását használja, és hogy a Személyes Adatok feldolgozása szükséges a fent említett célok teljesítéséhez. Ezért a személyes adatainak feldolgozása szükségesnek tekinthető annak a szerződésnek a teljesítéséhez, amelyben Ön fél vagy, a szerződés megkötése előtti lépések megtételére, amely a Grundfos jogi alapja az Ön személyes adatainak feldolgozására. Adatok (az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja).

Személyes adatait csak akkor lehet különféle célokra feldolgozni, ha ez a törvényi vagy szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (pl. A bíróságokhoz vagy a büntetőeljárásokhoz történő továbbításhoz), ha hozzájárult a megfelelő adatkezeléshez, vagy ha a feldolgozás egyébként törvényes az alkalmazandó jog szerint. Ha más célra történik a feldolgozás, akkor további információkat biztosíthatunk Önnek.

Ki az adatkezelő, és kinek adjuk ki a személyes információkat (adatfeldolgozók)?

A Grundfos Holding A / S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia, telefon: +45 87 50 14 00, valamint a helyi Grundfos-szervezet (együttesen „Grundfos”) együttes adatkezelők, felelősek az adatbiztonságért és a személyes adatainak a fent említett konkrét célok szerinti feldolgozása. Kérjük, olvassa el ezt a linket a Grundfos helyi entitásának áttekintéséhez.

A Grundfos megoszthatja személyes adatait harmadik személyekkel, akik a Grundfos adatfeldolgozójaként járnak el az Ön személyes adatainak a fent említett célok szerinti feldolgozása érdekében. A következő adatfeldolgozókat használjuk:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland: Microsoft provides IT infrastruktúra
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland:A Grundfos a Google Webmester Eszközök és Search Console-t és a Google Analytics szolgáltatást használja. Ezen felül a Grundfos „Google DoubleClick Adservices” (online hirdetési eszköz) szkripteket helyez el webhelyein. A Grundfos maga nem fér hozzá a Google Doubleclick szolgáltatáshoz, amelyet a Dentsu Aegis Network A / S kezel.Dentsu Aegis Network A / S, O
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Denmark: Dentsu Aegis Network A/S online hirdetések
 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland: A Grundfos az Adobe Experience Cloud megoldásokat használja a Grundfos digitális megoldásainak építéséhez, kezeléséhez és optimalizálásához.
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, USA: A MaxMind IP alapú helymeghatározó szolgáltatásokat nyújt, hogy a releváns információkat a helyére összpontosító térképen jelenítse meg. 
 • Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, USA:  A Marketo e-mail alapú automatizált marketingt nyújt.
 • Facebook,4-5 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
 • Pixel-parancsfájl a webhelyeken az online hirdetések hatékonyabb célzása érdekében.
 • LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Ireland: A LinkedIn alkalmanként LinkedIn Weboldal Retargeting-szkriptet szolgáltat a weboldalakon az online hirdetések hatékonyabb célzása érdekében.
 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland: A LogMeIn tárolási és keresési segítséget nyújt a csevegési átiratok számára.
 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Germany: Az IDSM biztosítja és támogatja a Grundfos Service Map rendszert.
 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Denmark:
  Az SAP segíti a Grundfos-ot az ügyféladatok feldolgozásában, és biztosítja a feldolgozási rendszert.
 • A Grundfos csoport többi helyi vállalata, amely segítséget nyújt a fenti rendszerek informatikai támogatásában.
 • Más címzettek, általában tanácsadók, akik segítenek a fenti rendszerek informatikai támogatásában, és segítik az Ön személyes adatainak a Grundfos nevében történő feldolgozását a fenti rendszerekben.

Más felhatalmazott harmadik feleknek szükség lehet a személyes adatok elérésére vagy tárolására, ha az alkalmazandó törvények előírják (például kormányzati hatóságok, bíróságok, külső tanácsadók és hasonló harmadik felek, amelyek állami testületek).

A személyes adatok átadása

Bizonyos esetekben személyes adatait tovább lehet vinni az EU / EGT területére. A Grundfos biztosítja, hogy az ilyen adattovábbítás a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban történjen. Ez azt jelenti, hogy az EU / EGT-n kívüli felek számára, akik a személyes adatait birtokba veszik, megfelelő szintű védelmet kell biztosítaniuk, például az EU általános szerződéses záradékainak beiktatásával, vagy adott esetben végrehajtaniuk és kötelező érvényű vállalati szabályokat betartaniuk. Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Grundfos-szal - kérjük, olvassa el az alábbi elérhetőségi információkat a „Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz? / További jogok” szakaszhoz.

Megőrzési idő

Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, amíg ez a fent említett célokra, nevezetesen az Ön számára a kért szolgáltatások átadására, az Önnel való kommunikációra, a Grundfos csevegőügynökei számára lehetővé teszi, hogy keressenek az Önt érintő korábbi csevegéseket. ahhoz, hogy testreszabottabb felhasználói élményt hozzon létre az Ön számára. Személyes adatait azonban soha nem tárolják 37 hónapnál hosszabb ideig.

Személyes adatait azonban tárolhatja számviteli célokból vagy jogi követelések védelme érdekében. Ezeket a személyes adatokat a törvényben előírt elévülési idő lejártáig tárolják. Ezenkívül személyes adatainak egy részét anonimizált formában lehet tárolni, amely nem teszi lehetővé az azonosítását.

Hogyan férhet hozzá személyes adataihoz / További jogok

Az alkalmazandó jog értelmében különböző jogokkal rendelkezik (az alkalmazandó jogban meghatározott feltételekkel).

A hozzájárulás visszavonása: Ha kijelentette, hogy hozzájárul a személyes adatok feldolgozására irányuló tevékenységekhez, akkor bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást, annak jövőbeli hatályát. Ez a visszavonás nem érinti a hozzájárulás előtti feldolgozás jogszerűségét.

Hozzáférési jog: Joga van tőlünk megerősítést kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásra kerültek-e vagy sem, és ebben az esetben kérheti a személyes adatokhoz való hozzáférést. A hozzáférési információk magukban foglalják többek között a feldolgozás céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint azokat a címzetteket vagy fogadói kategóriákat, akik számára a személyes adatokat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák. Ez azonban nem abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogát.

Joga van a feldolgozás alatt álló Személyes adatok másolatának beszerzésére. Az Ön által igényelt további példányokért ésszerű díjat számíthatunk fel az adminisztratív költségek alapján.

Javításhoz való jog: Joga van a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez. A feldolgozás céljától függően előfordulhat, hogy a hiányos Személyes Adatok kitöltésére is szükség van, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását is.

Törléshez való jog ("elfelejtéshez való jog"): Bizonyos körülmények között Önnek joga van tőlünk kérni az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, és kötelezővé tehetjük az ilyen személyes adatok törlését.

A feldolgozás korlátozásának joga: Bizonyos körülmények között Önnek joga van tőlünk, hogy korlátozza személyes adatainak feldolgozását. Ebben az esetben a vonatkozó adatok meg vannak jelölve, és csak bizonyos célokra dolgozhatunk fel velük.

Tiltakozási jog: Bizonyos körülmények között joga van tiltakozni, az Ön saját helyzetével kapcsolatos okok miatt, vagy abban az esetben, ha a Személyes Adatokat bármikor közvetlen marketing célokra dolgozzák fel, az Ön személyes adatainak feldolgozása ellen, és mi szükséges ahhoz, hogy ne dolgozzon tovább személyes adatait.

Az adatok hordozhatóságához való jog: Bizonyos körülmények között joga van ahhoz, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja az Önre vonatkozó személyes adatait, amelyeket átadott nekünk, és jogosult lehet ezen adatok továbbítására egy másik entitáshoz, akadálytalanul tőlünk.

Ha többet szeretne tudni, vagy egy vagy több fenti jogait kívánja használni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Grundfos Holding A / S telefonszámon a +45 87 50 14 00 telefonszámon, vagy töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot. Néhány Grundfos-társaságnak van helyi adatvédelmi tisztviselője, akivel kapcsolatba léphet. Kérjük, olvassa el ezt a linket az adatvédelmi tisztviselők áttekintéséhez.

Panaszok benyújtása

Panaszok esetén Önnek joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz a személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan is.

Változás az Adatvédelmi irányelvben

Fenntartjuk a jogot arra, hogy ezt az adatvédelmi közleményt bármikor megváltoztassuk vagy kiegészítsük. A jelenlegi adatvédelmi közlemény mindig elérhető lesz a Grundfos cég webhelyén.