Széchenyi 2020 - GINOP

szechenyi

Támogatott fejlesztések

 A GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft. az Új Széchenyi Terv keretében sikeresen pályázott az Európai Unió támogatásaira.

GINOP-6.1.5-17-2018-00007 – Munkahelyi kulcskompetenciák fejlesztése képzések által a GRUNDFOS Magyarország Kft.-nél

Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt

Azonosító szám: GINOP-6.1.5-17-2018-00007 

Pályázati felhívás neve: Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok
munkavállalói számára

Pályázó neve: GRUNDFOS Magyarország Gyártó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Projekt címe: Munkahelyi kulcskompetenciák fejlesztése képzések által a
GRUNDFOS Magyarország Kft.-nél

Forrás: Európai Szociális Alap

Beruházás helye (régió): Közép-Dunántúl

Beruházás helye (megye): Komárom-Esztergom, Fejér

Beruházás helye (helység): Tatabánya, Székesfehérvár

Projekt összköltsége: 96 665 000 Ft

Támogatás összege: 73 451 132 Ft

Projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.25.

Projekt fizikai befejezése: 2020.09.24.

Megvalósítás helyszíne: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. gyáregységei (2800
Tatabánya, Búzavirág u. 14. és 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15.)

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

2800 Tatabánya, Búzavirág u.14.    tel.: 0036-34-520-100     fax.: 0036-34-520-2008000 Székesfehérvár, Holland fasor 15.       tel.: 0036-22-801-801    

www.grundfos.hu

 

Támogató neve és elérhetősége:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Postacím: 1134 Budapest, Váci út 45/C.

Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.

Ügyfélszolgálat: tel.: +36-1-795-1200; e-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

 

A felnőttkori tanulás egyik legfontosabb színtere maga a munkahelyi környezet, mely alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának. Kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális - akár általános, akár szakmai jellegű - tanulási tevékenységre, amelyet felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából.

A project megvalósításának fő célja a szükséges készségek és kompetenciák fejlesztése, mely elősegíti cégünk versenyképességének megtartását és javítását, a munkavállalók tudásának folyamatos fejlesztésével.

A tervezett képzések elsősorban az együttműködés hatékonyságát támogatják, mindemellett olyan szakmai képzéseket nyújtanak, melyek hozzásegítik a képzésben résztvevő munkavállalókat olyan önálló szakmák és digitális kompetenciák megszerzéséhez, elsajátításához, amivel hosszútávon versenyképesek maradnak a munkaerőpiacon.