Környezet-, Egészségvédelem és Munkabiztonság

landscap

Vállaltcsoport politikája - Környezet-, Egészségvédelem és Munkabiztonság

A Környezet-, Egészségvédelem és Munkabiztonság (Environment, Health & Safety (EHS)) a Grundfos Csoporton belül a fenntartható fejlődés része, ami része főbb értékeinkek. Az EHS Irányelv átfogóan leírja törekvéseinket az EHS munkához kapcsolódóan és biztosítja, hogy megfeleljünk vevőink, alkalmazottaink, a életközösségünk és az egyéb érdekelt fél elvárásainak. Az EHS Irányelv a teljes Grundfos Csoportra vonatkozik, mind a belső, mind a külső kommunikáció során használatos.

Környezetvédelem
Globális jelenlétével és tevékenységével a Grundfos megerősíti környezetvédelmi felelősségvállalását. Folyamatosan értékeljük és javítjuk tevékenységeink környezetvédelmi hatását, és konkrét cselekedetekkel állítunk jó példát ahhoz, hogyan adjuk meg a tiszteletet a környezetnek és óvjuk azt.

Egészségvédelem és munkabiztonság
Dolgozóink egészségének védelme és biztonságos munkavégzésük mindenek előtt áll. Ennek érdekében megelőző tevékenységekkel folyamatosan javítjuk dolgozóink munkakörnyezetét és biztosítjuk, hogy a munka feltételei összhangban legyenek a magasfokú foglalkozási munkahelyi szabványokkal. Mindezek mellett mindig méltósággal és tisztelettel kezeljük alkalmazottainkat.

Kötelezettségvállalások
Annak érdekében, hogy biztosítsuk az EHS teljesítményünk folyamatos javítását az alábbi kötelezettségeket vállatuk:

  • Az ISO 14001 és OHSAS 18001 minősített irányítási rendszereket fogjuk használni annak érdekében, hogy eleget tegyünk, és folyamatosan javítsunk minden Környezet-, Egészségvédelelem és Munkabiztonsággal kapcsolatos szempontot.

  • Kötelezni fogjuk magunkat, hogy megfeleljünk az ide vonatkozó követelményeknek, és minden egyéb követelménynek, amit ide sorolunk. Példaképpé kívánunk válni azzal, hogy jó példát mutatunk és többet teszünk annál, mint amit a törvények megkövetelnek. Folyamatosan támogatni fogjuk és hatást gyakorlunk a helyi és globális jogalkotásra, amely védi a környezetet, az egészséget illetve dolgozóink, munkahelyeink és a közösség biztonságát szolgálja.

  • Ösztönözzük a környezet-, egészségvédelmi és munkabiztonság barát és felelős gondolkodásmódot dolgozóink bevonásával, kommunikációnkkal és a bevált módszerek megosztásával.

  • Összhangban a Környezet-, Egészségvédelmi és Munkabiztonság globális törekvéseivel kommunikáljuk eredményeinket szervezetünk minden szintjén.

Az életciklus perspektívájából értékeljük és javítjuk mind termékeink, folyamataink, berendezéseink, mind beszállítóink környezetre gyakorolt hatását. Folyamatosan keresünk fenntartható megoldásokat dolgozóink munkahelyi környezetének fejlesztésére, illetve a külső környezetre, amiben mindannyian élünk és dolgozunk.

A Vállalatcsoport Környezetvédelmi részlegének felelőssége a Környezet-, Egészségvédelem és Munkabiztonság Irányelvek készítése, azok felülvizsgálata és karbantartása.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati