Vállalatcsoport politikája - társadalmi felelősségvállalás

Alkalmazottak a ruglamas munkahelyen

Grundfos - egy fenntartható vállalat

A Grundfos oly módón működik, hogy az megfeleljen vagy felülmúlja a társadalom által az üzlet felé támasztott etikai, jogi és közösségi elvárásokat. Ez hatást gyakorol mindenre, amit teszünk, minden döntést, amit meghozunk, minden tevékenységet, amit végrehatjunk.

Mi minden időben törekedni fogunk a fenntarthatóságra.

Globális jelenlétünket emiatt harmonizláni kell a helyi környezettel, az emberekkel, akik ott laknak, és azon körülményekkel, amikre hatást gyakorlunk. Aktívan vonjuk be magunkat a helyi közösségekbe, és támogatjuk azon kezdeményezéseket, amik ösztönzik a helyi közösségeket csakúgy, mint a Grundfos.

Grundfos - egy átölelő vállalat
Egy átölelő vállaltot kívánunk létrehozni egy nyitott gondolkodású munka környezettel, mély tisztelettel jellemezve minden egyes alkalmazott közötti különbség iránt. Ami azt illeti, természetesen a társadalmi felelősségvállalásunk konkrét kezdeményezéseken keresztül nyilvánul meg. A Csoport egyes vállalatai példaként fizikálisan, mentálisan vagy szociális okokra visszavezethetően csökkent munkaképességű embereket alkalmaznak rugalmas körülmények között. Egy ilyen foglalkoztatás részben alapulhat kormányzati támogatásokon, ahol jogszabályok és/vagy megállapodások ezt lehetővé teszik.

Szívben megvan az alkalmazottaink jóléte. Ez az amiért egy egészséges és biztonságos munkakörnyezet biztosítása folyamatos kihívást jelent számunkra. Az ráadásul a vállalti kúltúra szerves része, hogy olyan feladatokat ajánlunk dolgozóinknak, amik a csapatszellem ösztönzése érdekében túlmutatnak a szakmai kérdéseken, és a dolgozók képesítésén. Amint felfedezzük, hogy problémák merültek fel a munka során, segítséget ajánlunk - oly mértékben, hogy a munkahely képes legyen megoldani vagy csökkenteni a problémát.

Grundfos - egy felelős vállalat
Megköveteljük önmagunktól, hogy társadalmi és morális viselkedésünk összhangban legyen az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával és a munkajoggal - és folyamatosan ezt követeljük meg beszállítóinktól is. Ezen túlmenően, vásárlóinkat is arra buzdítjuk, hogy társadalmilag és morálisan felelős módon viselkedjenek.

Mi szavakban és tettekben is felelősségteljes vállat akarunk lenni, kellő tiszteletben tartva a megfelelő üzleti eljárásokat és etikus viselkedést. Elismertek akarunk lenni dolgozóink, vásárlóink, beszállítóink, a helyi közösségek által, ahol tevékenykedünk - és versenytársaink előtt.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati