Érintettek bevonása

egy férfi és egy nő áll a lépcsőházban

Ráhatás a globális programra

A Grundfos felelősséget kíván vállalni, mint aktív résztvevő a fenntartható fejlődés globális vitájában. A mi ambíciónk, hogy kihasználva szaktudásunkat és tekintélyünket tanítsuk a nyilvánosságot, motiváljuk a politikusokat és hatást gyakoroljunk a globális médiára. A tudatosság növelése a fenntartható, energia- és víz-takarékos megoldásokról mind a környezet, mind az üzlet javára válik, így teremtünk közös értéket.

Társulások és szervezetek

A Grundfos oly módon hat a globális programra, hogy partneri viszonyt épít, csoportot alkot más vállalatokkal és szervezetekkel, hozzájárulva a fenntartható fejlődés globális vitájához, hogy új utakat találjon a klímaváltozás elleni harcban. A Grundfos tagja a World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) szervezetnek. Befolyásunk erősítése, illetve előnyünk növelése érdekében meghatároztuk a leglényegesebb területeket, csoportokban dolgozunk, és kezdeményezünk abban, amire kötelezettséget vállatunk a WBCSD-ben.

A Copenhagen Climate Council (Koppenhága Klímatanács) és a The Confederation of Danish Industry (Dán Iparkamara) tagságunk lehetőséget biztosított a 2009 decemberében Koppenhágában megtartott UN COP15 csúcstalálkozó politikai befolyásolására. 

A Grundfos tagja a Danish Business Network for Human Rights (Dán Üzleti Hálózat az Emberi Jogokért) csoportnak. Ez egy nemzetközi üzleti hálózat globális szervezetekben dolgozó emberekkel, akik stratégiailag vagy napi szinten foglalkoznak emberi jogi esetekkel.

A Grundfos azonban nem csak vállaltcsoport szinten törekszik hatást gyakorolni. Nemzetközi és helyi fórumokon, konferenciákon és közösségi programokon népszerűsítjük a környezetbarát megoldásokat, számos Grundfos vállalat részt vesz a fenntartható fejlődésről szóló közösségi vitákban.

Kapcsolat a vevőinkkel

Hiszünk abban, hogy vevőink többet szeretnének kapni, mint egy szivattyú, ami megoldja a szivattyúzási feladataikat. Ők egy komplett, felhasználóbarát megoldást keresnek a vízzel kapcsolatos problémák megoldására. olyan megoldásokat, amelyek megkönnyítik életüket, és optimalizálják folyamataikat.

Támogatva küldetésünket magas hatásfokú termékeket és elgondolásokat hozunk a piacra. A Grundfos politikája a környezet- és energiatudatosság felhasználása, mint meghatározó paraméter a marketing tevékenységeink során. Ezért mi megragadjuk az alkalmat, hogy vevöinkkel és a végfelhasználókkal párbeszédbe elegyedjünk.

A jövőben a piaci igények és vevőink értékei alapján folytajuk fejlesztéseinket, hogy innovatív és életképes termékeket, illetve üzleti megoldásokat kínáljunk.

Felelős beszállító kezelés

A fenntarthatóság és a felelősségvállalás alapvető fontosságú, amikor bizalmon alapuló kapcsolatot építünk fel beszállítóinkkal. Rendszerint a Grundfos kizárólag olyan beszállítókkal működik együtt, akik kiemelten kezelik a minőséget, az etikát, a rugalmasságot, és a biztonságos szállítást. Hiszünk abban, hogy a felelősségvállalás túlmutat a nyersanyagokon és az alkatrészeken, mivel mi felelősek vagyunk azokért az emberekért és közösségekért is, ahonnan az anyagok származnak.

Itt olvashat többet beszállítói kapcsolatainkról

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati