Az energiafelhasználás csökkentése

Épületek energiafelhasználásának csökkentése: iSERV és nZEBs
Valós energiamegtakarítás valódi épületekben

Valós energiamegtakarítás valódi épületekben
Az Európai Unió elkötelezte magát az épített környezet energiafelhasználásának csökkentésére.
Mivel a fűtési, légkezelő és légkondicionáló rendszerek felelősek az európai országok energiafelhasználásának
11 %-áért (az EU közös statisztikai intézetének felmérése alapján), ezek a rendszerek
nagy szerepet játszank az EU kötelezettség vállalása szempontjából. Ebben a cikkben az épületgépészeti
rendszerek energiamegtakarítási lehetőségei közül két fő nézőpontot elemzünk. Mindkettő
arra összpontosít, hogy fontos megérteni a középületek épületgépészeti rendszereinek valós
működését. Ez az energiafelhasználás csökkentésének első lépése.

Először is az energiafelhasználás adatait kell összehasonlítani. A középületek energiafelhasználásának
megértéséhez és javításához elengedhetetlen, hogy az épületgépészeti rendszerek elemeinek
energiafelhasználását számszerűsítsük. Ez az iSERV projekt alapgondolata. Az EU Intelligent
Energy Europe kezdeményezésének alapján az iSERV biztosítja az épületgépészeti rendszerek
folyamatos felügyeletét és az eredmények értékelését. A felmérés résztvevői össze tudják kapcsolni
az épületgépészeti rendszer elemeinek energiafelhasználását a kiszolgált tevékenység energiafelhasználásával.
A további részletekkel kapcsolatban megkérdeztük Dr. Ian Knight-ot, a Cardiff-i
Egyetem és az iSERV projekt koordinátorát.

Dr. Knight több, mint 20 éve vesz részt az épületek és egyes épület elemek energiafogyasztásának,
illetve az épített környezet széndioxid kibocsájtásának kutatásában. Dr. Knight BSc(Hons) végzettséggel
rendelkezik energiahordozók és energetika szakterületén, valamint fizikusi PhD tudományos
fokozattal.

Az EU számára további fontos fejlesztési területnek számítanak azok az épületek, amik szinte nem
fogyasztanak energiát. Ezek az nZEB épületek vagy más néven közel nulla kibocsájtású épületek
az épületgépészeti rendszerek energiafelhasználásának csökkentése szempontjából számítanak
fontos kutatási területnek. Európai uniós irányelvek már előírják, hogy az állami szervek tulajdonában
és használatában lévő új épületeknek 2019-től nZEB minősítéssel kell rendelkezniük, és
2021-től minden új épületnek nZEB-nek kell lennie. De amint halljuk, a tervezők számára az nZEB
épületek kialakítása nem ad egyszerű megoldást az energiafogyasztás csökkentésére.

Az nZEB témakörről Prof. Dr. Jarek Kurnitski-t kérdeztük, aki a SITRA, a Finn Innovációs Alap és a
Tallini Műszaki Egyetem munkatársa. Kurnitski professzor évek óta részt vesz az épített környezet
energiafelhasználásával kapcsolatos kutatásokban. Korábban a Helsinki Műszaki Egyetem profeszszora volt, ahol két fő kutatási projektet vezetett: Épületek Klimatizálása és Energiahatékonysági
Központ címmel. Alelnöki és igazgató tanácsi tagi tisztséget tölt be a REHVA-nál, az európai fűtési
és klimatizálási szakmai szervezetek szövetségénél.
A Grundfos a kutatókat a REHVA 2012-es, Temesváron rendezett éves konferenciája és közgyűlése
alkalmával kérdezte.

 

iSERV – folyamatos felügyelet és az eredmények értékelése

iSERV – folyamatos felügyelet és az eredmények értékelése
Dr. Ian Knight korábban több olyan európai uniós projektben részt vett, amelyek eredményként
akár 60% energia megtakarítást tudtak felmutatni épületgépészeti rendszerekben az energiafogyasztási
adatok részletes elemzésével. Az iSERV projektet (az ‘iSERV’ betűszóból az ‘i’ az inspekciót,
a ‘SERV’ pedig a Services-t (szolgáltatásokat) jelenti) azzal a céllal hozta létre az EU Intelligent
Energy Europe programja, hogy elemezze a valós épületgépészeti rendszerek energiafelhasználásának
számszerűsített adatiait. Az Energy Conservation Opportunities (ECOs) forrásai is elérhetővé
válnak ezáltal. A célkütézés az, hogy az EU villamos energia felhasználását 2 %-al csökkentsék.

 


Szükség van adatokra a valós épületgépészeti
rendszer elemek energiafelhasználásáról. Az
iSERV-et azért hozták létre, hogy az európai
épületgépészeti rendszerek és azok elemeinek
energiafogyasztásáról összegyűjtött adatokat
kezelje és feldolgozza.

Dr. Ian Knight

Dr. Ian Knight
Dr. Ian Knight

Dr. Knight, miben rejlik az iSERV legfőbb előnye?

IK: Az iSERV az EU területén működő épületgépészeti rendszerek energiafelhasználásának optimalizálását gyakorlati szempontból közelíti meg. Az iSERVcmb adatbázisba az épületek adatait egyszerű, táblázatos formában lehet feltölteni. A különböző rendszerelemek energia felhasználásáról szóló információ az adatbázis segítségével könnyen összevethető és elemezhető.

A résztvevőknek csak a következő adatokat kell betölteniük:

 • Az épületgépészeti rendszer elemek, érzékelők és mérők fogyasztási adatai
 • Információk a kiszolgált tevékenységekről
 • Egy teljes év regisztrált fogyasztási adatai, legalább a hűtő berendezésről


Az iSERV által lehetőség nyílik az épületgépészeti
rendszerek energiafelhasználásának részletes
megismerésére.

Dr. Ian Knight

Az iSERV projekt által összegyűjtött adatok alapján idő- és alkalmazás specifikus referencia energiafelhasználási
értéktartományokat határoztak meg a különböző épületgépészeti rendszer
elemekre. A testre szabott referencia értékek segítségével könnyebben meg lehet érteni az adott
épületgépészeti rendszer energiafogyasztási profilját. Folyamatosan keresik azokat az épület tulajdonosokat,
üzemeltetőket illetve gyártókat, akik részt vennének a programban.

 

A résztvevők tehát jobban meg fogják érteni a saját rendszerüket?

IK: Igen, amint megfelelő adatállomány áll majd rendelkezésre, össze lehet hasonlítani a különböző rendszereket egymással. A folyamat részeként elemzések is készülnek, amelyek alapján meg lehet határozni az egyes rendszerek energia megtakarítási potenciálját (ECO) is.

Egy példa - iSERV összefoglaló jelentés
Egy példa - iSERV összefoglaló jelentés

Milyen hosszú távú előnyökkel jár ez a résztvevők számára?

IK: A cél az egyes épületgépészeti rendszerek jobb megértése és ezáltal az energiafelhasználás
hatékonyságának javítása. Az egyes, egymáshoz hasonló felépítésű épületgépészeti rendszerek
energiafelhasználása eltérő lehet. Az okok megértése a következő előnyökkel jár:

 • Megkönnyti a döntéshozatalt az alacsony hatékonysággal üzemelő rendszerek fejlesztésére
 • Hozzájárul a cserélendő részegységek kiválasztásához
 • Számszerűsíthető pénzügyi előnyök az energiatudatos szempontok alapján végrehajtott
  beruházásoknak köszönhetően
 • Az elemzés nagyobb megtakarítást tesz lehetővé

 

Jogszabályi háttér
IK:
Eddig kevés információ állt rendelkezésre a politikai döntéshozatalhoz és a jövőbeli jogszabályok
kialakításához az európai uniós épületgépészeti rendszerekkel kapcsolatban. De
ez megváltozik. A projekt szándéka szerint hozzájárul ahhoz, hogy az ágazati szereplők valós
energiamegtakarítást érjenek el, a felmérések nyomán meghatározott energiafogyasztási viszonyszámokat
szem előtt tartva. A cél elérése érdekében innovatív technikák és megközelítések szükségesek.
Fontos hangsúlyozni az ágazati szereplők teljesítményét, ami nagyban hozzájárul a közel
nulla kibocsjátású épületek (nZEB) 2019-re tervezett bevezetéséhez.

Aki részt szeretne venni a projektben, további információt a http://www.iservcmb.info/ címen
talál.

Egyszerűen: nZEB épületek üzemeltetése

Egyszerűen: nZEB épület-üzemeltetés

Közel nulla kibocsájtású épületek tervezése, amelyek fenntarthatóan
üzemeltethetők

Az Európai Unió az Épületek Energiafelhasználásáról szóló irányelve (EPBD) előírja, hogy 2019-től
a közintézmények és hatóságok tulajdonába és használatába kerülő épületek közel nulla kibocsájtású
(nZEB) épületek legynek, 2020 végére pedig minden új épület nZEB legyen. Cikkünk arról szól,
hol tart most a folyamat.

 

Professor Dr. Jarek Kurnitski

Milyen szempontokat kell figyelembe venni az nZEB épületek optimális
energiafelhasználásához?

JK: A gyakorlatban kétfajta nZEB épület létezik.
Egyfelől vannak nagyon bonyolult rendszereket
használó épületek, amelyek kezelése nehéz. Ezek összetett légtechnikai és hűtési rendszereket, sőt gyakran hibrid rendszereket alkalmaznak. Léteznek
például olyan nZEB épületek, amik természetes szellőztetést használnak minimális automatikával,
és a felhasználóra bízzák pl. az ablakok nyitását és zárását – ez végeredményben kevésbé optimális
használatot és így energiapazarlást eredményez.

Másrészt viszont léteznek olyan épületek, amelyek üzemeltetése olyan, mint a szokványos épületeké.
Helsinkiben a Környezetvédelmi Központ egy jó példa erre. Geotermikus hűtési rendszerét
és egyszerű szellőzetését nem sokkal bonyolultabb üzemetetni, mint egy hagyományos épületet.
Meggyőződésem, hogy az ehhez hasonló rendszerek nagyon fontosak lesznek a jövőben. Ne feledkezzünk
meg arról, hogy az nZEB épületek rendszereinek kivitelezése, optimalizálása és üzemeltetése
egyaránt komoly feladat. Törekedni kell az egyszerűségre és a nagy hatákonyságú rendszer
elemek használatára.

 


Az épületek tevezésénél a könnyű üzemeltethetőséget is figyelembe kell venni

Professor Kurnitski

Mi a szivattyúk és egyéb épületgépészeti elemek szerepe az nZEB épületekben?

JK: Nagyon fontosak a szivattyúk, légbefúvók és más épületgépészeti elemek. Ha ezeket a részegységeket
úgy tervezték, hogy egyszerű rendszerekben üzemeljenek, nagyon fontos a hatásfokuk. Az
nZEB épületek esetében az egyik fő irányvonal az alacsony nyomású, alacsony sebességű, esetenként
önszabályozó, de egyúttal nagy hatásfokú rendszerek kialakítása.

Mi az oka annak, hogy egyes nZEB épületek nem hozzák az elvárt eredményeket?

JK: Ezek az épületek sokszor túl bonyolultak. Esetenként ráadásul a tervezés során túl optimistán
közelítik meg a feladatot. Néha olyan tényezőkkel is szembesülünk, mint például egyes irodai berendezések,
amik fontos szerepet játszanak az épület energia egyensúlyában.


Meglátásom szerint egyes irodai eszközök, berendezések
az energia egyensúly legnagyobb
tényezőjévé váltak.

Professor Kurnitski

Mintatáblázat - energiafogyasztás az irodában

Az egyik párizsi nZEB épületben például azt tapasztaltuk, hogy egyes irodai berendezések kétszer
annyi energiát használtak, mint amire a tervezők számítottak.

 

Kutatása során milyen közös műszaki megoldásokat talált az nZEB épületekben?

JK: Igen, valóban vannak általános jelenségek. Az nZEB épületek legtöbbször kombinálják az
energiafogyasztás csökkentését a megújuló energiák használatával. Általában közös tulajdonság,
hogy:

 • Légtechnika helyett nagy hatásfokú, folyadék alapú fűtési és hűtési rendszereket alkalmaznak
 • Többféle energiaforrást használnak a hőszivattyúktól kezdve a távfűtésen, kombinált ciklusú
  biomasszán és a napenergián át a geotermikus energiáig
 • Hővisszanyerő szellőzetési rendszereket használnak, központi és helyi szinten egyaránt
 • Kültéri hűtési megoldások használata evaporatív vagy ventillációs hűtéssel, stb.
 • Nagy hatásfokú hővisszanyerés
 • Optimalizált, hatékony árnyékolás
 • Passzív módszerek használata

Mire van még szükség az nZEB épületek elterjedéséhez?

JK: A legfőbb motiváció az előírások betartása. Az energiafelhasználással kapcsolatos célkitűzések,
pl. az EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) és a helyi szabályozás egyaránt nagyon
fontos. Nem szabad elfelejtenünk: kevesebb, mint hét év múlva az EU középületeinek nZEB épületeknek
kell lenniük. A meglévő épületekben is meg fog történni az energia hatékonyság növelése,
de ez nem nZEB színvonalat jelent, hiszen ez nem reális a meglévő épületek esetében.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati