Munkavállalók kezelése

Munkavállalók kezelése

Munkavállalók kezelése - Irányelvek

Az alkalmazottak kezelése a Csoporton belül azon alapul - feltéve, hogy a körülmények megfelelőek - hogy a munkavállalók készek vállalni a felelősséget, és felelősségteljes módon cselekszenek, összhangban a Csoport alapvető értékeivel.

Minden alkalmazott joga és kötelessége, hogy felhívja a figyelmet a véleménye szerinti ésszerűtlen vagy káros folyamatokra.

A Grundfos szervezetei felépítése ösztönzi a hátárokon átnyúló együttműködést, hogy ezáltal a különböző feladatok hatékonyabban legyenek megoldva. Amennyire lehetséges, a munkát önállóan szervezett és irányított csapat végezze, ami előmozdítja a vevői és dolgozói elégedettséget és a termelékenységet.

A Csoport célja a jó munkakörnyezet megteremtése mindenhol, amely vonzó a jelenlegi és a jövőbeni munkavállalóknak, és képességeit kiaknázására ösztönzi őket, amely elégedettséget és egyfajta jólétet nyújt számukra. A Grundfos tudatában van társadalmi felelősségvállalásának, és speciális foglalkoztatást igénylő embereket is alkalmaz.

Minden pozíciót a legjobban képzett jelölttel kell betölteni. A jelenlegi alkalmazottak előnyt élveznek, ha ugyanolyan képesítéssel rendelkeznek, mint a külső pályázók. Biztosítani kell, hogy az új munkavállalók azonosítják magukat a Grundfos értékeivel.

A Csoport jutalmazza az elkötelezett, felelős és hozzáértő alkalmazottakat, szakmai és személyes fejlődési lehetőségek által. A munkahelyi rotációt kell alkalmazni, mint aktív eszközt, a munkavállaló, és ezáltal a Grundfos fejlesztése érdekében.

A Csoport kompetencia fejlesztési programja biztosítja, hogy a munkavállalók rendszerek képzésben részesülnek, amely által nemcsak a jelenlegi pozíció elvárásait tudja teljesíteni, de felnőhet a jövőbeni követelményekhez is.

A Csoport alapvető hozzáállása alapján minden munkavállaló egyenlő és egyenlő bánásmódban részesül, nemre, fajra és vallásra való tekintet nélkül, az egyenlő foglalkoztatás, foglalkoztatási feltételek és képzés biztosítása érdekében.

A munkavállalók díjazása fix, és az érintett piaci szegmenshez és a kompetenciákhoz igazított. A Csoport célja a rugalmas díjazási rendszer, mely ösztönzi a kezdeményező készséget, az aktív részvételt és az eredmények elérését.

Minden munkavállaló évente egy fejlesztési interjún vesz részt, ahol a munkavállaló és közvetlen felettese közösen értékelik az eredményeket, megbeszélik a következő év céljait, és szó esik a kompetencia fejlesztésről és a díjazásról is.

A nézetkülönbségek kezelését és a munkaviszony megszűnését méltó módon kell kezelni.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati