Az információs technológia (IT)

Az információs technológia (IT)

Az információs technológia - Irányelvek

IT rendszereket vezetünk be az üzleti versenyelőny érdekében, hogy a döntéshozókat a megfelelő információkkal lássuk el, integráljuk a belső folyamatokat, automatizáljuk az adminisztrációt és lehetővé tegyük az ügyfelekkel és beszállítókkal való elektronikus integrációt is.

A Csoport IT infrastruktúra és rendszer fejlesztése - a szükséges külső és belső üzleti integráció érdekében - a közös irányelvek alapján kell hogy történjen.

A Csoport IT stratégia meghatározza a rendszerek beszerzését, kivitelét és bevezetését minden cégnél. Az IT megoldások nem jelenthetnek akadályt e fejlődésben.

A rendszereket úgy kell működtetni, hogy biztosítsák a megfelelő elérhetőséget, elkerülve a véletlen vagy nem kívánatos felhasználást. A technikai és a pénzügyi stabilitás és a biztonság érdekében folyamatosan alternatív megoldásokat kell keresni.

A rendszereket és hálózatokat egy olyan szervezet fejlessze, hogy az megfeleljen a központi és a helyi üzleti igényeknek is.

A rendszerek akvizíciója és fejlesztése nemzetközi tudáson és széles körben használt megoldásokon, eszközökön és normákon kell hogy alapuljon. Ahol lehetséges, szabványos megoldásokat kell keresni és használni.

A rendszerek belső fejlesztését a minimumra kell korlátozni, és csak olyan területekre kell kiterjeszteni, ahol a szabványos megoldás nem lehetséges. A fejlesztési költségeket az idő és pénz függvényében kell ellenőrizni, annak érdekében hogy a speciális funkciót, stabilitást és biztonságot elérjük. Elsősorban a Csoport rendszer fejlesztése központilag kell hogy történjen. Csak speciális igények esetén van lehetőség a helyi rendszer fejlesztésre, a Csoport IT koordinálásával.

A beszerzési keretmegállapodásoknak köszönhetően a Csoport kedvező árat/szolgáltatást kap a hardverekre, szoftverekre és egyéb külső eszközökre. Minden IT-val kapcsolatos beszerzésnek összhangban kell lennie a Csoport keretmegállapodásokkal, amennyiben létezik ilyen megállapodás. A keretmegállapodások mindig a Csoport Beszerzéssel együttműködve történjenek.

Az IT irányelvek nem terjednek ki a termékek vagy a gyártási berendezések szoftverfejlesztésére.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati