Az Ön fejlődése

greenhouse

Fejlődési lehetőségek

Számos fejlődési lehetőséget kínálunk. Ime néhány:
- Stratégiai kompetencia fejlesztése
- Dolgozói fejlesztő beszélgetés
- Szakmai és személyi fejlődés
- Grundfos Akadémia
- Tehetségkutató Program

Stratégiai kompetencia fejlesztése

A stratégiai kompetencia egy olyan Grundfos által használt eszköz, mely segítségével felkutathatjuk a jövő kompetenciáit mind a cég és mind a dolgozók vonatkozásában.

A Grundfos ezt stratégiai kompetenciának nevezi, hisz minden cég és részleg stratégiai változáson megy keresztül, ahol a célok és stratégiák előre egyeztetettek.

A folyamat elején a jövő kompetenciáit a részlegek és a dolgozók szintjén is meghatározzák. Az alkalmazottak egyéni kompetenciái képezik a stratégiai célok alapját.

A stratégiai kompetencia fejlesztésével a vezetők és a többi alkalmazott pontosabb képet kaphatnak a részleg jelenlegi és a jövőbeni kompetenciáiról. A folyamat segítség a célok megalkotásában és elérésében a dolgozók jövőbeni kompetenciái fejlesztésére vonatkozólag, valamint segítség az alkalmazotti toborzásban is.

Az éves fejlődési interjú során egyéni fejlődési célokat állítunk fel a képzettségi elvárások figyelembevételével.

Dolgozói Fejlesztő Beszélgetés

Mindennapi munkánk során ritkán adódik lehetőség vagy idő arra, hogy alaposan és részletekbe menően megvitassunk dolgokat az alkalmazottakról. Éppen ezért a Grundfos dolgozók minden évben egy fejlesztő beszélgetés történik - az adott dolgozó születési hónapjában.
Az interjú biztosítja, hogy a dolgozó tudását és képességeit a lehető legjobb módon hasznosítja a kitűzött stratégiai célok elérése érdekében. Rendkívül fontos, hogy az egyén fejlődése – szakmai és személyes – az interjú során mindvégig a fókuszban legyen.

Ez azt jelenti, hogy éppúgy a vezető, mint a dolgozó felelős megbizonyosodni az alábbiakról:
- az elkövetkező időszakra megfelelő célok lettek kitűzve
- a hosszútávú karrier célokat megbeszélték
- a korábban elfogadott fejlődési célok megvalósultak.

Ezen felül a Grundfos biztosítani szeretné, hogy a fizetés és a teljesítmény megfelelő arányban áll egymással, ennek érdekében a vezető a teljesítményt is értékeli az interjú során a fizetés megbeszélésével kapcsolatban.

A sikeres interjúhoz elengedhetetlen, hogy mindkét fél előre felkészüljön. Az előkészületnek tartalmaznia kell a teljesítmény figyelembevételét a megelőző időszakra nézve, és a jövőbeni elvárásokat is.

Szakmai és személyes fejlődési lehetőségek

A Grundfos-nál számos fejlődési lehetőséget biztosítunk. Minden egyén más és más szakmai és személyes fejlesztésre tart igényt.
A fejlesztő beszélgetés mind a rövid-, és mind a hosszútávú fejlődés alapjait lerakjuk, mely az alábbi lehetőségekből indulhat ki:

Munkaköri rotáció
A rotáció a GFSS osztályai és a cégek között is alkalmazott. Hisszük, hogy a tapasztalatok megosztása fontos része fejlődésünknek és a cég fejlődésének. A rotáció időtartama általában 3 hét és 6 hónap között van. Néhány nap vagy hét eltöltése egy értékesítő vagy gyártó vállalatnál, melyek a GFSS belső ügyfelei, segít megérteni a fogyasztói igényeket a GFSS által nyújtott szolgáltatásra nézve. Ez segít, hogy optimalizáljuk és fejlesszük a belső kapcsolatokat, a tudást, cégünkön belül és azon kívül.

Bővítés
A meglévő munkakör felelősségköre kibővített, ami azt jelenti, hogy minden egyes dolgozó új területeket szerezhet a felelősség terén, és fokozott döntési kompetenciát és/vagy részvételt nemzetközi projektekben.

Váltás
A Grundfos cégcsoporton belül különböző cégek, részlegek és funkciók vannak, és javasoljuk a horizontális karrier fejlődést, amely magába foglalja a dolgozók beosztásokon át és/vagy karrier utakon belüli váltását.

Továbbképzés
A tanulás fontos része kultúránknak és ezért teszünk nagy hangsúlyt az alkalmazottak tanulására és tapasztalatgyűjtésére a mindennapi munka során, de éppúgy tanfolyamok és szemináriumok által. Oktatási rendszerünk elsődleges célja, hogy dolgozóink és ezáltal a cég elérje a személyi és a szakmai stratégiában foglaltakat. A GFSS új dolgozói egy intenzív orientációs programon vesznek részt, mely során megismerhetik a Grundfos-t, a GFSS-t, az általa nyújtott szolgáltatást, szerepét és felelősségi körét, a rendszert és minden egyéb információt, mely ahhoz szükséges, hogy új munkahelyükön megfelelő munkát tudjanak végezni..

A Grundfos Akadémia
Az Akadémia célja, hogy a Grundfos cégeken belül biztosítsa a fejlődést, a tanulást. A programok és megoldások mérése az üzleti menet és a szervezetre gyakorolt hatásokon keresztül történik, hogy ezek milyen változást hoztak. Az Akadémia a Grundfos kultúrát és értékeket képviseli, és segít abban, hogy a Grundfos jó munkahellyé váljon.

Az Akadémia létrehozása aláhúzza a kompetencia fejlesztés fontosságát. Hiszünk a tudás fejlesztésében. A tanulás fontos, de nem elég. A viselkedés fejlesztése is fontos.

Ennek érdekében az Akadémia tanfolyamainak a tanulás pszichológiai folyamatain belül számos tényezőnek meg kell felelniük, pl. minél több érzék ösztönzése a tréning folyamán.

Ez a dániai egyedülálló lehetőség jó alapot ad arra, hogy új emberekkel és kultúrákkal ismerkedjünk meg, kapcsolatokat építsünk, csapatban dolgozzunk, tapasztalatokat cseréljünk. A 25 főből álló vezetőségnek különböző feladatai vannak – az oktatástól kezdve a vendégek ellátásáig. De a cél azonos; a tanuláshoz megteremteni a jó légkört és feltételeket – a tanulási folyamat minden fokán.

Tehetségkutató program
A Grundfos programja egy stratégiai szemlélet a tehetséges dolgozók irányítására és motivációjára. Tehetségnek tartjuk az a dolgozót, akiben megvan a potenciál, hogy fejlődése gyorsabb másokénál, Grundfos közegben stratégiailag kiemelkedik kiváló teljesítményével. Mindennapi munkájukra fókuszálva fokozni szeretnénk ezen tehetségek jövőbeni fejlődését. Szeretnénk bevonni és kihívások elé állítani a tehetségeket egy speciális stratégiai feladattal. Itt lehetőségük nyílik megmutatni és növelni tehetségüket.

Az egyén számára a találkozás egy izgalmas személyes út kezdete a Grundfos-nál. A tehetségek kiválasztása és nevezése helyileg történik, értékelésük pedig globálisan, a Tehetségkutató Központban.

Amikor egy tehetséget minősítettek , beléphet az „Üvegházba” és az „Üvegház” nyújtotta lehetőségek világába. A tagság három évre szól, amiután továbbra is megerősíthető.

Az „Üvegház” a kapcsolatok és lehetőségek tárháza, amely kiegészíti és megerősíti az egyén fejlődését és felgyorsítja a karrier előrelépési lehetőséget minden tehetség számára, folyamatosan a motivált, agilis és magas teljesítmény ösztönzésére fókuszálva, üzleti sikereink növelése és fejlesztése érdekében

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati